Knowledge Graph

NDE Prototype

Doel

Dit prototype knowledge graph is één van drie experimenten die zijn ontwikkeld in het NDE-project 'Koppelvlak Zichtbaar-Bruikbaar'. Het doel van de experimenten is het vergaren van kennis over de wijze waarop de NDE infrastructuur - die in het domein-gebied 'Bruikbaar' is ontwikkeld - door gebruikersapplicaties geïmplementeerd wordt. De andere twee experimenten zijn:

  • Het prototype HeritageFlix heeft twee applicaties getest die gericht zijn op het grote publiek. De eerste applicatie gaat over schilderijen, de tweede applicatie over kerken.
  • Het prototype GvN heeft een applicatie getest die is gericht op specialisten werkzaam in de cultuur-sector.

Scope

De scope van de prototypes is bewust zeer beperkt gehouden. De ontwikkelaars hebben tijdens de bouw vooral gekozen om de interactie tussen webapplicatie en infrastructuur te testen. Dit betekent dat in de prototypes basale gebruikersfunctionaliteit kan ontbreken.

Vervolg

De resultaten van de experimenten worden in het eerste kwartaal 2023 vastgelegd, en zullen niet alleen gevolgen hebben voor de architectuurkeuzes van NDE, maar ook hun weerslag vinden in de DERA.

NDE heeft niet de intentie om in de huidige vorm zelf met de prototypes verder te gaan. Het netwerk zal wel een actieve rol spelen bij de ondersteuning van partijen die zelfstandig de prototypes willen doorontwikkelen op basis van de NDE infrastructuur.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over deze prototypes contact op met Enno Meijers (CTO NDE).

Inleiding op Modemuze-prototype

In het onderstaande experiment zijn verschillende Data Stories ontwikkeld in de samenwerking tussen NDE en Modemuze. Modemuze.nl is een expertsite die de mode- en kostuumcollecties van 18 Nederlandse en Vlaamse musea online bijeenbrengt. In samenwerking met het NDE is de collectiedata van een aantal Modemuze-partners onder de loep genomen om te kijken welke mogelijke verhalen er te vertellen zijn met deze data. Deze Data Stories gaan over het ontdekken van patronen in de objecten die behoren tot de collecties van een aantal Modemuze-partners.

De datasets die gebruikt zijn voor deze stories werden door de bronhouders aangeleverd aan de datamanager van Modemuze. Aangezien nog niet iedere Modemuze-partner werkt met Linked Data, zijn bepaalde gegevens in de datasets omgezet volgens deze methode. De Linked Data is vervolgens gebruikt om de Data Stories te creëren. De data in deze stories is dus bewerkt en komt niet rechtstreeks bij de bronhouders vandaan.

Wat verder in het achterhoofd moet worden gehouden bij het bekijken van deze stories, is dat iedere verzameling van de verschillende Modemuze-partners uniek is. Dit komt doordat iedere instelling een andere missie en focus wat betreft verzamelen had en heeft. De ene instelling heeft veel objecten van vóór 1900 en de ander juist objecten van ná 1900 in de collectie. De ene instelling heeft als focus Nederlandse streekdracht, terwijl de ander meer focust op innovatie binnen textiel. Binnen deze Data Stories is het vooral de geschiedenis van het ontstaan van de collecties die we in de stories terug zien; de missie en focus van de Modemuze-partners kan op dit moment anders zijn ten opzichte van het verleden. Wat ze gemeen hebben: binnen de collecties van de Modemuze-partners bevinden zich op het lichaam gedragen textiel en accessoires, met andere woorden kleding, kledingaccessoires en sieraden. Deze objecten worden op Modemuze samengebracht.

In deze pilot zal gekeken worden wat de collectiedata van een aantal Modemuze-partners ons kan vertellen als ze in Data Stories samenkomen. Wat kunnen we ontdekken over zowel de verzamelgeschiedenis van de partners als over mode- en kostuumgeschiedenis door middel van Data Stories?

Organisaties

Welke Modemuze-partners worden in deze Data Story onderzocht? En hoeveel objecten worden er per instelling meegeleverd?

In deze Data Stories worden de collecties van het Amsterdam Museum, Zaans Museum, Dordrechts Museum, Textielmuseum en het Openluchtmuseum gebruikt. Dit zijn niet alle partners van Modemuze; gezien het aantal datasets en het werk dat verzet moest worden om tot deze Data Story te komen, konden niet alle datasets meegenomen kunnen worden. Aan deze stories wordt nog tot juni 2023 gewerkt, dus er zullen nog datasets worden toegevoegd waardoor de stories er nog anders uit komen te zien.

Types

Welke typen objecten lijken het meest voor te komen in de collecties van de Modemuze-partners die worden gebruikt voor deze Data Story?

In deze Data Story zien we vooral de overkoepelende termen die door de Modemuze-partners gebruikt worden. Onder dameskleding worden bijvoorbeeld veel verschillende objecten gegroepeerd, zoals jurken, rokken, jassen, etc. Het is daarom niet verrassend dat we hier vooral overkoepelende termen tegenkomen. Het is wel interessant om te zien dat er kennelijk relatief veel mutsen worden verzameld door de partners.

In de Data Story hieronder wordt de hiërarchie die door de museale partners gehandhaafd wordt nader toegelicht.

Hoe hangen types met elkaar samen die gebruikt worden in objecten?

In de mode- en kostuumcollecties van de Modemuze-partners is een bepaalde hiërarchie binnen de verschillende typen van objecten te ontdekken. Zo is kleding een bredere definitie van bijvoorbeeld een rok of een broek. De hiërarchie die in deze datasets is toegepast, is gebaseerd op de Europeana Fashion Thesaurus (EFT). Alle objectvelden in alle datasets zijn middels een identifier (een 'URI') uit de EFT gekoppeld en worden op deze manier meegenomen in de Data Story.

Deze hiërarchie is in eerste instantie gebaseerd op waar het object op het lichaam werd gedragen, bijvoorbeeld een hoofddeksel wordt gedragen op het hoofd en een blouse op het bovenlijf. Vervolgens wordt het object nauwer gedefinieerd. Een hoofddeksel kan namelijk een muts, een pet of een hoofddoek zijn. In deze Data Story wordt gekeken naar hoe deze hiërarchie eruit ziet bij Modemuze.

Hier vind je een aantal afbeeldingen van een objectnaam naar keuze. Naar welk object ga jij op zoek (bijvoorbeeld "babyvestje" of "muts") binnen de Modemuze-collectie?

N.B.: sommige afbeeldingen worden niet meer aangeboden door de Modemuze-partners.

Technieken

Welke textieltechnieken zie je het meest terugkomen in de Modemuze-collecties?

Ook bij de techniek-velden in de datasets is gebruikt gemaakt van de koppeling met de EFT. Waar deze thesaurus ontoereikend bleek, is verder gekoppeld aan de Art & Architecture Thesaurus (AAT).

Materialen

Van welke materialen zijn de objecten veelal gemaakt?

Ook bij materiaal is er een koppeling gemaakt tussen zowel de EFT als de AAT.

Andere Data Stories

  1. Sits
  2. Periode