Knowledge Graph: periode

Inleiding

In deze Data Story kijken we of er patronen zijn te ontdekken in objecten die door de tijd heen gemaakt zijn. Aangezien de verzamelgeschiedenis van alle partners uniek is, zal in deze stories een beeld naar voren komen over de objecten die de partners over de jaren heen verzameld hebben. Zoals in de inleiding van de Algemene Data Stories al naar voren kwam, heeft iedere instelling een unieke collectie en een geheel eigen verzamelgeschiedenis. Zien we bijvoorbeeld deze verschillen in verzamelgeschiedenis terug als we kijken naar objecten die gedateerd zijn vóór 1900 en objecten die gedateerd zijn na 1900? En uit welke eeuw blijken de meeste objecten verzameld te zijn?

Objecten

Uit welke eeuw blijken de meeste objecten verzameld te zijn?

De nadruk in deze vraag ligt op de 20e eeuw. Dit heeft meerdere redenen. De instellingen die in deze Data Story worden gebruikt zijn het Amsterdam Museum, Zaans Museum, Dordrechts Museum, Textielmuseum en het Openluchtmuseum. Het Amsterdam Museum en het Openluchtmuseum hebben het grootst aantal objecten en zullen de resultaten dus bepalen. Zodra er andere partners aan deze story worden toegevoegd, kan deze grafiek er anders uit komen te zien.

Daarnaast is het niet heel gek dat er maar weinig objecten vóór 1700 lijken te zijn verzameld. In het geval van de mode- en kostuumcollecties van alle musea heeft dat een heel logische oorzaak: textiel is fragiel en vergaat veel sneller dan andere materialen. De objecten die dus vroeg verzameld zijn door de Modemuze-partners, zullen nagenoeg allemaal objecten zijn die gemaakt zijn van minder vergankelijke materialen als metalen en leer.

Noot: de precieze datum is niet altijd bekend. De grafiek toont de vroegst bekende datum.

Er zijn veel objecten met een datering in de 20e eeuw. Maar wat is de meest voorkomende datering binnen de 20e eeuw?

Noot: de precieze datum is niet altijd bekend. De grafiek toont de vroegst bekende datum.

In bovenstaande grafiek is een piek aan het begin van de eeuw en een piek in het midden van de eeuw. Deze twee pieken zijn hoogstwaarschijnlijk als volgt te verklaren. Objecten uit de tweede helft van de 20ste eeuw worden aangeduid met een datering van 1950 tot 1999. Aangezien de query van deze vraag de vroegst bekende datum gebruikt, ontstaat er een piek in 1950. Hetzelfde geldt voor de piek 1900. Als een object gedateerd is als “20e eeuw”, dan is de vroegst bekende datum dus 1900.

Type

Welk type objecten werd vooral gemaakt in een bepaalde eeuw?

Het diagram toont de top 5 van meestvoorkomende typen.

Door verschillende eeuwen op deze manier te doorlopen, vallen er een aantal zaken op die goed te verklaren zijn. Als we kijken naar de 16e eeuw, zien we dat de meestvoorkomende typen objecten niet van textiel gemaakt zijn, maar van metaal. Zoals eerder is opgemerkt, is textiel veel vergankelijker dan metalen en leer; vandaar dat we sieraden en harnassen terug zien in de lijst van de 16e eeuw. In de 17e eeuw zien we ook nog veel accessoires (deze worden vaak ook gemaakt met een metaal), maar in deze eeuw begint de shift naar de verzameling van textiel plaats te vinden.

Welk specifiek type object werd (verhoudingsgewijs) hoe vaak verzameld door Modemuze-partners? Voer bijvoorbeeld 'streekdracht', 'japon' of 'dameskleding' in.

Andere Data Stories

  1. Algemeen
  2. Sits