Waterlands Archief

waterlandsarchief
Created on Jun 3rd, 2020
Members

De visserijregisters van Waterland

Created a year ago

De Nederlandse overheid voerde in de loop van de negentiende eeuw een registratie in van visserijschepen, varierend van roeiboot tot trailer. Elk schip kreeg daarvoor een visserijnummer, dat begon van een lettercode voor de gemeente waar het schip was geregistreerd en een volgnummer. Voor Edam-Volendam was dat bijvoorbeeld "VD" en het eerste nummer in dat register was daarom "VD 1". Zo'n visserijnummer is vaak afgebeeld op het zeil van het schip dat daardoor van grote afstand was te herkennen. En nog steeds is te herkennen op foto's.

Door de jaren heen bleef een nummer niet steeds aan hetzelfde schip verbonden. Maar ook de naam (bv. "Hoop van Zegen"), uitrusting of eigenaar was voortdurend aan verandering onderhevig. De gemeente nam alle schepen op in een register, maar stuurde de informatie ook door naar een centraal, landelijk register. Het Zuiderzeemuseum heeft dit centrale register in haar collectie en de afgelopen jaren in samenwerking met het publiek toegankelijk gemaakt. Het Waterlands Archief heeft delen van de lokale registratie in haar collectie. Ook daar is de data toegankelijk, zodat een onderzoeker op naam van de eigenaar, schip of nummer naar de registratie van een schip kan zoeken.

Hoe interessant zou het zijn om de data uit de lokale registratie en het centrale register te combineren? Daarvoor hebben we de data naar Linked Data geconverteerd en in een gemeenschappelijke dataset samengesteld. Nu kunnen we vragen stellen over deze gecombineerde data. Maar allereerst: wat weten we over de schepen die in de loop van de tijd het visserijnummer "VD 103" heeft gehad?

Een collectieve beeldbank voor Waterland

Created 2 years ago

Inleiding

Om te laten zien wat er mogelijk is als twee instellingen hun data als Linked Open Data publiceren, hebben het Waterlands Archief en het Zuiderzeemuseum een collectieve beeldbank gemaakt over Waterland, het gebied rondom Purmerend, reikend van Graft tot aan Monnickendam. De metadata is geexporteerd uit hun collectieregistratiesystemen, geconverteerd naar Linked Open Data en in een database samengebracht. Het Zuiderzeemuseum heeft daarbij een selectie gemaakt van kunstwerken die betrekking hebben om de plaatsen die in dit gebied liggen; van het Waterlands Archief is de volledige beeldbank ingevoerd. In deze datastory stellen we een aantal queries die inzicht geven in wat er in deze collectieve beeldbank zit. Allereerst: hoeveel objecten zitten er in? Daarna gaan we na wat er mogelijk is als de personen en plaatsen zijn gestandaardiseerd.