Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING)

huygens-ing
Created on Sep 17th, 2020

Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur. Wij willen dat bereiken door middel van inspirerend onderzoek en het maken van innovatieve tools om oude, ontoegankelijke bronnen te ontsluiten, te begrijpen en te analyseren. Dit doen we op het gebied van Geschiedenis, Letterkunde, Wetenschapsgeschiedenis, en Digital Humanities.

Website: https://www.huygens.knaw.nl

Members

Bevat aanvullende gegevens over reizen van VOC-schepen in 18e eeuw: ook intra-Aziatische reizen en gedetailleerde gegevens over vracht.

Voor zover het reizen tussen Republiek en Azië betreft voorzien van DAS-reisID.

SQL: Datumaanduidingen nog niet gestandaardiseerd: d(d)-m(m)-jjjj; financiële gegevens ook niet (guldens:stuivers:penningen); plaatsnamen ook niet. LOD: status standaardisatie onbekend.

SQL: Cargo niet naar vocabulaire gereconcilieerd. LOD: status standaardisatie onbekend.

Dataset waarin de beroepen van de opvarenden op VOC schepen beschreven worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Historical International Standard Classification of Occupations (HISCO).

Ca. 20% van de meer dan 150.000 unieke plaatsnaamattestaties van geboorteplaatsen in VOC-opvarenden (NA) zijn gestandaardiseerd naar hun moderne variant, gereconcilieerd naar GeoNames, en voorzien van geocodes. De gestandaardiseerde plaatsnamen hebben betrekking op ca. 80% van de opvarenden.

Tussen 1595 en 1795 vertrokken onder het gezag van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) en de aan de VOC tot 1602 voorafgaande voorcompagnieën meer dan 4700 schepen van Nederland naar Azië en ondernamen ruim 3400 schepen de terugreis. Deze scheepvaart - basis voor de Nederlandse handel tussen Europa en Azië - is in een systematisch overzicht ondergebracht in Dutch-Asiatic Shipping.

Deze linked dataset bevat gedetailleerde gegevens over VOC-schepen (o.a. type schip, bouw locatie, tonnage) en hun reizen tussen de Republiek en Azië (o.a. datering, schipper gegevens, bijzonderheden).

Plaatsen die op reizen werden aangedaan zijn hernoemd naar de moderne variant in GeoNames. Dit geldt niet voor andere plaatsnamen, bijvoorbeeld werflocaties.

Voor datumaanduidingen wordt EDTF gebruikt.

De scheepstypen zijn gedeeltelijke gelinked met Wikidata.

Deze gegevens zijn integreerbaar met andere bronnen op basis de identificatoren voor schepen (DAS-scheepsID) en reizen (DAS-reisID).

Website: http://resources.huygens.knaw.nl/das

Dataset van VOC opvarenden, waarbij records gerelateerd zijn aan individuen. Hierdoor kunnen carrières van individuen door de tijd heen bestudeerd worden.