boekhouder-generaal-batavia

Created 3 years ago
4.672.625 statements

Bevat aanvullende gegevens over reizen van VOC-schepen in 18e eeuw: ook intra-Aziatische reizen en gedetailleerde gegevens over vracht.

Voor zover het reizen tussen Republiek en Azië betreft voorzien van DAS-reisID.

SQL: Datumaanduidingen nog niet gestandaardiseerd: d(d)-m(m)-jjjj; financiële gegevens ook niet (guldens:stuivers:penningen); plaatsnamen ook niet. LOD: status standaardisatie onbekend.

SQL: Cargo niet naar vocabulaire gereconcilieerd. LOD: status standaardisatie onbekend.

Graphs
4.672.625