Dutch Asiatic Shipping (DAS) in the 17th and 18th centuries

Created 4 years ago
441.311 statements

Tussen 1595 en 1795 vertrokken onder het gezag van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) en de aan de VOC tot 1602 voorafgaande voorcompagnieën meer dan 4700 schepen van Nederland naar Azië en ondernamen ruim 3400 schepen de terugreis. Deze scheepvaart - basis voor de Nederlandse handel tussen Europa en Azië - is in een systematisch overzicht ondergebracht in Dutch-Asiatic Shipping.

Deze linked dataset bevat gedetailleerde gegevens over VOC-schepen (o.a. type schip, bouw locatie, tonnage) en hun reizen tussen de Republiek en Azië (o.a. datering, schipper gegevens, bijzonderheden).

Plaatsen die op reizen werden aangedaan zijn hernoemd naar de moderne variant in GeoNames. Dit geldt niet voor andere plaatsnamen, bijvoorbeeld werflocaties.

Voor datumaanduidingen wordt EDTF gebruikt.

De scheepstypen zijn gedeeltelijke gelinked met Wikidata.

Deze gegevens zijn integreerbaar met andere bronnen op basis de identificatoren voor schepen (DAS-scheepsID) en reizen (DAS-reisID).

Website: http://resources.huygens.knaw.nl/das

Graphs
441.311