Een van de vier middeleeuwse stadspoorten aan de noordzijde van de huidige binnenstad.
Deze kerk werd kort na 1040 ge ...... n het zogenaamde kerkenkruis.
Kort na 1276 gebouwd als stads ...... oude mannen- en vrouwenhuis.
Parochiekerk die in 1173 voor ...... jdens de grote storm van 1674.
In de 13e eeuw opgericht als k ...... en gingen in het wit gekleed.
Een van de vier middeleeuwse stadspoorten aan de westzijde van de huidige binnenstad.
Eerste vermelding van dit stad ...... t als bewoner Beernt ten Hert.
In de 13e eeuw gebouwd stadskasteel aan de Oudegracht 151.
Dit stadskasteel werd in de 13 ...... senberg verbouwd tot stadhuis.
Dit stadskasteel aan de Oudegracht 114 stamt uit de 12e eeuw.
De aanleg van dit stadskasteel ...... rbergde ooit een Hanzekantoor.
kapel van het St.-Agnietenklooster
Dit stadskasteel aan de Oudegracht 113 dateert uit de 13e eeuw.
Deze 12e-eeuwse tufstenen tore ...... het noorden van de oude stad.
kapel Abraham Doleklooster
In dit stadskasteel uit de 13e ...... oekhandel De Slegte.gevestigd.
In 1504 gesticht voor het verp ...... werd het een oudemannen huis.
In 1614 werd het grote middele ...... anzenmarkt ingericht als waag.
toren van het St.-Servaesklooster
kerk Regulierenklooster (weeshuis)
Fraterhuis en school aan de Kr ...... r van het Stedelijk Gymnasium.