Het Utrechts Archief

hetutrechtsarchiefCreated on Feb 17th, 2020

Het Utrechts Archief verzamelt en bewaart de bronnen van de Utrechtse geschiedenis om ze beschikbaar te stellen aan het publiek.

Members

artikelen + locaties + periodes van Histomap.eu als Linked Open Data

documentatie.org / UDS (Utrechts Documentatie Systeem)

Deze (experimentele) dataset bevat een groot deel van de collectie van Het Utrechts Archief.

deze dataset is gebruikt bij het uploaden van de beeld-collectie Spoorwegen naar Wikimedia Commons.

deze dataset wordt (alleen?) gebruikt op http://hualab.nl/opdekaart. tzt mag deze samengevoegd worden met 'Dataset'