00008389B6CC59A48B197D6139ADBEA3

Afbeelding van broodbezorger B.J. Nijenhuis met zijn broodkar bij de Bruntskameren aan het Lepelenburg te Utrecht, met rechts bij de deuropening mej. M.E. van Doorn (Lepelenburg 14) en en links van haar mej. Pauw.<ZR><ZR>N.B. Het adres van de Bruntskameren is in 1981 gewijzigd in Bruntenhof. Opmerking: Fotonummer V.H. 3087<ZR>In 2001 vervaardigde afdruk van origineel negatief.

00008389B6CC59A48B197D6139ADBEA3

Afbeelding van broodbezorger B.J. Nijenhuis met zijn broodkar bij de Bruntskameren aan het Lepelenburg te Utrecht, met rechts bij de deuropening mej. M.E. van Doorn (Lepelenburg 14) en en links van haar mej. Pauw.<ZR><ZR>N.B. Het adres van de Bruntskameren is in 1981 gewijzigd in Bruntenhof. Opmerking: Fotonummer V.H. 3087<ZR>In 2001 vervaardigde afdruk van origineel negatief.