Het Utrechts Archief

hetutrechtsarchief
Created on Feb 17th, 2020

Het Utrechts Archief verzamelt en bewaart de bronnen van de Utrechtse geschiedenis om ze beschikbaar te stellen aan het publiek.

Members

WO2 data van Het Utrechts Archief voor opname op Netwerk Oorlogsbronnen

Deze test-dataset is gemaakt door een EAD bestand van HUA dat verkregen is vanaf Archives Portal Europe via de RiC-O-converter (https://github.com/ArchivesNationalesFR/rico-converter) te converteren naar RiC-O in RDFXML. Vervolgens is via Raptor het RDFXML bestand omgezet naar Turtle. Deze laatste stap is optioneel.

Deze dataset bevat 33000 inschrijvingen van Utrechtse gevangenen uit Strafgevangenis Wolvenplein Huis van Bewaring Gansstraat. Tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen Creative Coding Utrecht en Het Utrechts Archief. Met dank aan de vrijwilligers op HetVolk.org

artikelen + locaties + periodes van Histomap.eu als Linked Open Data

documentatie.org / UDS (Utrechts Documentatie Systeem)

Deze (experimentele) dataset bevat een groot deel van de collectie van Het Utrechts Archief.

deze dataset wordt (alleen?) gebruikt op http://hualab.nl/opdekaart. tzt mag deze samengevoegd worden met 'Dataset'