NDE Data-Doe-Dag

Data-Doe-Dag
Created on Nov 24th, 2023
Members

Input van alle deelnemers van de NDE Data-Doe-Dag 2023 verzameld in één Knowledge Graph. Deze input is het resultaat van workshops om het maken, standaardiseren en verbinden van erfgoeddata te oefenen. De data in de Data-Doe-Dag Knowledge Graph kan verzonnen zijn en zijn dus puur voor demonstratie doeleinden geschikt.