Data-Doe-Dag Knowledge Graph

Created 5 months ago
474 statements

Input van alle deelnemers van de NDE Data-Doe-Dag 2023 verzameld in één Knowledge Graph. Deze input is het resultaat van workshops om het maken, standaardiseren en verbinden van erfgoeddata te oefenen. De data in de Data-Doe-Dag Knowledge Graph kan verzonnen zijn en zijn dus puur voor demonstratie doeleinden geschikt.

Graphs