Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland (OPEN)

open
Created on May 3rd, 2022

Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland (OPEN) verenigt provinciale erfgoedhuizen en stroomlijnt visie en samenwerkingsprojecten op nationale schaal vanuit een regionaal perspectief. Hiermee vormt het samenwerkingsverband de ideale schakel tussen nationaal en regionaal beleid waarbij vrijwel alle erfgoedinstellingen worden bereikt.

Members

ipe-diensten-doelgroepen

Created a month ago, 1 version

ipe-diensten-aantal

Created 2 months ago, 2 versions

ipe-dataplatformen-aantal

Created 2 months ago, 1 version

ipe-bronnen-aantal

Created 2 months ago, 1 version

ipe-organisaties-aantal

Created 2 months ago, 8 versions

ip-dataplatformen-provincie

Created 2 months ago, 3 versions

ipe-dataplatformen-bronnen

Created 2 months ago, 4 versions

ipe-diensten-licenties

Created 2 months ago, 1 version

ipe-organisaties-provincie

Created 2 months ago, 7 versions

ipe-bronnen-in-provincie

Created 2 months ago, 18 versions

ipe-diensten-buiten-scope

Created 2 months ago, 3 versions

ipe-bronnen-aanlevering

Created 2 months ago, 3 versions

ipe-provincies

Created 2 months ago, 5 versions

ipe-diensten-landelijk

Created 2 months ago, 2 versions

ipe-diensten-leveranciers

Created 2 months ago, 3 versions

ipe-bronnen-leveranciers

Created 2 months ago, 4 versions

ipe-diensten-provincie

Created 2 months ago, 15 versions