Driejaarlijkse Staatsprijs, in ...... r en dans van het departement.
Verzetsprijs voor letterkundigen
Het departement van Onderwijs ...... tijdens de bezettingsperiode.
Verzetsprijs voor letterkundigen
Prijsvraag Atlantische Commissie
Prijsvraag, uitgeschreven in 1 ...... rd werk kon worden ingestuurd.
Prijsvraag Atlantische Commissie
Eenmalige prijsvraag, ingestel ...... de sigaar en het sigarenroken.
Onregelmatig toegekende prijs ...... de Jan Campert-stichting</a>.
Tweejaarlijkse prijs voor een ...... de Jan Campert-stichting</a>.
Prijs, ingesteld in 1959 door ...... sturen voor de rubriek Morgen.
Prijs der literaire kritiek
Tweejaarlijkse prijs, ingestel ...... kritiek in dag- of weekbladen.
Prijs der literaire kritiek
Prijsvraag, ingesteld in 1961 ...... re in Nederland en Vlaanderen.
Prijs voor kunsten en wetenschappen
In staat gesteld door een gift ...... voor kunstenaars en geleerden.
Prijs voor kunsten en wetenschappen