Brieven van F. Domela Nieuwenh ...... b van Lennep 1860 (facsimile).
Alleen op microfilm raadpleegbaar
Domela Nieuwenhuis, Ferdinand
Verneé‐Schuitemaker, Cato
Socialist and social democrat parties/Socialist International
http://hdl.handle.net/10622/ARCH00493?locatt=view:ead
Douwes Dekker, Eduard (Multatu ...... r-Hamminck Schepel (1839-1930)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Veiligheidsmicrofilm (Metamorfoze) in 2001.
Archief Multatuli , inventory ...... e of Social History, Amsterdam
@en
Multatuli en het sexuele vraagstuk /
Multatuli en David Koning /