De Man van 't huisje, hem niet kennende (...)

Koning Sidetes vraagt, wanneer hij tijdens een jacht in een boerenwning aankomt, de bewoner naar zijn mening over het koninkrijk. Rechtsboven: II.D.Pl.I. rechtsonder: bladz.130.

De Man van 't huisje, hem niet kennende (...)

Koning Sidetes vraagt, wanneer hij tijdens een jacht in een boerenwning aankomt, de bewoner naar zijn mening over het koninkrijk. Rechtsboven: II.D.Pl.I. rechtsonder: bladz.130.