Hertog met personificatie van een stad

Een hertog op een troon. Op het baldakijn boven de troon staan diverse symbolen. De hertog wordt geflankeerd door een standbeeld van Gerechtigheid (Justitia) en van Voorzichtigheid (Prudentia). Met zijn rechterhand overhandigt hij een papier (zonder titel) aan een vrouwelijke personificatie van een stad. Zij is gekroond met een muurkroon. Een leeuw met het wapenschild van de hertogen van Brabant ligt aan haar voeten.

Hertog met personificatie van een stad

Een hertog op een troon. Op het baldakijn boven de troon staan diverse symbolen. De hertog wordt geflankeerd door een standbeeld van Gerechtigheid (Justitia) en van Voorzichtigheid (Prudentia). Met zijn rechterhand overhandigt hij een papier (zonder titel) aan een vrouwelijke personificatie van een stad. Zij is gekroond met een muurkroon. Een leeuw met het wapenschild van de hertogen van Brabant ligt aan haar voeten.