Het plunderen van het huis van A.M. van Arssen, op de Cingel bij de Huiszittensteeg te Amsterdam, op Dinsdag den 25en Junij Ao 1748

De plundering van het huis van belastingpachter A.M. van Arssen en de daaronder gelegen magazijnen en kelders aan Singel 187 tijdens het Pachtersoproer, 25 juni 1748. Vanuit het woonhuis gooien figuren allerlei huisraad op straat en in de gracht.

Het plunderen van het huis van A.M. van Arssen, op de Cingel bij de Huiszittensteeg te Amsterdam, op Dinsdag den 25en Junij Ao 1748

De plundering van het huis van belastingpachter A.M. van Arssen en de daaronder gelegen magazijnen en kelders aan Singel 187 tijdens het Pachtersoproer, 25 juni 1748. Vanuit het woonhuis gooien figuren allerlei huisraad op straat en in de gracht.