Bentjes, op diss' greate print stean forschate ljouwe, De ade gean de treppen del, de jonge binn' oon 't kljouwen

Een trap des ouderdoms: een mannentrap. Op de treden van de trap, lopend over de aardbol (het noordelijk halfrond), staan mannen in de leeftijd van 10 tot 100 jaar. Onder de afbeelding een vers in twee kolommen in het Fries.

Bentjes, op diss' greate print stean forschate ljouwe, De ade gean de treppen del, de jonge binn' oon 't kljouwen

Een trap des ouderdoms: een mannentrap. Op de treden van de trap, lopend over de aardbol (het noordelijk halfrond), staan mannen in de leeftijd van 10 tot 100 jaar. Onder de afbeelding een vers in twee kolommen in het Fries.