OVM.AAA.AAA.AAA.AAA.AAB.AAF.AAE
NGA-GNS & Times Atlas 1992 ; v ...... e gewijzigd, BT was Madagascar
eiland ; 'nosy' betekent eiland
OVM.AAG.AAG.AAB.AAA.AAA.AAC.AAB.AAC
Van Dale & AAT-Ned ; SVCN (2005-02) ; v09: AAT-ID toegevoegd ; v17: BE toegevoegd
Van Dale: Bordje waarop de naam van een straat is aangebracht.
AAT-Ned ; (2000-12) ; v09: AAT-ID toegevoegd;
stringed instruments (musical instruments)
AAT-Ned ; (2000-12) ; v09: AAT-ID toegevoegd;
AAT-Ned ; (2000-12) ; v09: AAT-ID toegevoegd;