Belegeringe der Stadt Naerden=Le siege & la prise de la Ville de Narde

Blik op de stad tijdens de verovering door Willem III in September 1673. Op de voorgrond links het soldaten- en marketentstersleven, rechts wegtrekkende Fransen en een pater. Op het middenplan Willem III aan wie de sleutels van de stad overhandigd worden; Op de prent een 6 regelig gedicht 'Op de Belegring van Naerden' door L.B.v.W. en aan de bovenzijde een schematische plattegrond van de stad.

Belegeringe der Stadt Naerden=Le siege & la prise de la Ville de Narde

Blik op de stad tijdens de verovering door Willem III in September 1673. Op de voorgrond links het soldaten- en marketentstersleven, rechts wegtrekkende Fransen en een pater. Op het middenplan Willem III aan wie de sleutels van de stad overhandigd worden; Op de prent een 6 regelig gedicht 'Op de Belegring van Naerden' door L.B.v.W. en aan de bovenzijde een schematische plattegrond van de stad.