Belegeringe der Stadt Naerden

De achtergrond is een verkleinde kopie van de achtergrond op een grote ets van Romeyn de Hooghe, eveneens aanwezig; Blik op de stad tijdens de belegering door Willem III in september 1673. Op de voorgrond het legerkamp, waar een maaltijd bereid wordt. Op het middenplan het leger in aktie met een bom bardement. Op de achtergrond de stad. Op de prent 29 nrs. die in een cartouche bovenaan verklaard worden.

Belegeringe der Stadt Naerden

De achtergrond is een verkleinde kopie van de achtergrond op een grote ets van Romeyn de Hooghe, eveneens aanwezig; Blik op de stad tijdens de belegering door Willem III in september 1673. Op de voorgrond het legerkamp, waar een maaltijd bereid wordt. Op het middenplan het leger in aktie met een bom bardement. Op de achtergrond de stad. Op de prent 29 nrs. die in een cartouche bovenaan verklaard worden.