De Moordt der Spanjaerden te Naerden geschiedt den eersten van December in den Jaare 1572

De moord van de Spanjaarden in 1572. Blik in het Spanjaardshuis? Op de voorgrond lijken, op het middenplan krijgsvolk en burgers, rechts een deur naar buiten.

De Moordt der Spanjaerden te Naerden geschiedt den eersten van December in den Jaare 1572

De moord van de Spanjaarden in 1572. Blik in het Spanjaardshuis? Op de voorgrond lijken, op het middenplan krijgsvolk en burgers, rechts een deur naar buiten.