Doorbraak van den dijk te Millingen, den 7den february 1799.

Doorbraak van de Waaldijk bij Millingen door het kruien van ijs in 1799. Links op de voorgrond de dijk, rechts enig gered vee en een vluchtend gezin. Rechts op de achtergrond de kerk van Millingen.

Doorbraak van den dijk te Millingen, den 7den february 1799.

Doorbraak van de Waaldijk bij Millingen door het kruien van ijs in 1799. Links op de voorgrond de dijk, rechts enig gered vee en een vluchtend gezin. Rechts op de achtergrond de kerk van Millingen.