Naerden

Blik op het centrum van de stad tijdens het bloedbad aangericht door de Spanjaarden in december 1572. Rechts het Spaanse Huis?, daarachter de Ned.Herv. kerk; links een herberg, in het verschiet de Zuiderzee. Onder de prent een latijns vers van 2x2 regels: 'narda doce quos non pallentes ille fuit civili caede tyrannus.'; Koptitel: Onder Coningh Philips II ende het Gouvernement van Duc d'Alve.; Annotatie Bodel Nijenhuis: 'Moord te Naarden, in Dec. 1572.'

Naerden

Blik op het centrum van de stad tijdens het bloedbad aangericht door de Spanjaarden in december 1572. Rechts het Spaanse Huis?, daarachter de Ned.Herv. kerk; links een herberg, in het verschiet de Zuiderzee. Onder de prent een latijns vers van 2x2 regels: 'narda doce quos non pallentes ille fuit civili caede tyrannus.'; Koptitel: Onder Coningh Philips II ende het Gouvernement van Duc d'Alve.; Annotatie Bodel Nijenhuis: 'Moord te Naarden, in Dec. 1572.'