Bommel

De vergeefse belegering door de Spanjaarden onder aanvoering van Mendoza in 1599; Op de voorgrond de Waal met een schipbrug naar de Waterpoort. Op de achtergrond de ruïne van Waardenburg en de torens van Den Bosch; Onder de Prent Latijns vers van 2x2 regels: 'Prospict hic longe Mendozae exercitus...palman linquens Batavisq Zelandis.'; Annotatie Bodel Nijenhuis: 'Beleg van Bommel, 1599.'

Bommel

De vergeefse belegering door de Spanjaarden onder aanvoering van Mendoza in 1599; Op de voorgrond de Waal met een schipbrug naar de Waterpoort. Op de achtergrond de ruïne van Waardenburg en de torens van Den Bosch; Onder de Prent Latijns vers van 2x2 regels: 'Prospict hic longe Mendozae exercitus...palman linquens Batavisq Zelandis.'; Annotatie Bodel Nijenhuis: 'Beleg van Bommel, 1599.'