Overdekte markt

recto: Passar 'Jogia' /Photo Céphas; verso:Passar te Djokjakarta/februari 1904

Overdekte markt

recto: Passar 'Jogia' /Photo Céphas; verso:Passar te Djokjakarta/februari 1904