Kanaal met gebouwen en bomen

Noordwijk met het groote Klooster-Weltevreden/Uitgave G.Kolff & Co., Batavia-Weltevreden-Bandoeng

Kanaal met gebouwen en bomen

Noordwijk met het groote Klooster-Weltevreden/Uitgave G.Kolff & Co., Batavia-Weltevreden-Bandoeng