Drie mannen voor gebouw op rots

Het z.g. Waterpaleis te Cheribon oudtijds lustoord van de sultan/3e stuurman Molen/Gerard Hille/vR.

Drie mannen voor gebouw op rots

Het z.g. Waterpaleis te Cheribon oudtijds lustoord van de sultan/3e stuurman Molen/Gerard Hille/vR.