Houten brug over rivier; mensen in boot

Kali Tjiliwong, opgenomen tijdens mevr. Otterloo met haar beide jongens bij ons logeerde op haar doorreis naar Holland (Augs. ''06) tevens onze Frits meenemende. Personen naar volgorde Harry & Karel Ott mijn schoonzuster daartusschen in Liesje en mevr. Ott dan een neefje Alex, Frits en moeder Dien

Houten brug over rivier; mensen in boot

Kali Tjiliwong, opgenomen tijdens mevr. Otterloo met haar beide jongens bij ons logeerde op haar doorreis naar Holland (Augs. ''06) tevens onze Frits meenemende. Personen naar volgorde Harry & Karel Ott mijn schoonzuster daartusschen in Liesje en mevr. Ott dan een neefje Alex, Frits en moeder Dien