Brug over rivier; rechts een huis

J.B. Mansveld Kali bij Tjitjoeroek 1912

Brug over rivier; rechts een huis

J.B. Mansveld Kali bij Tjitjoeroek 1912