Model van barbier die een klant scheert

Pop, voorstellende een barbier (tukang cukur), bezig met het scheren van een klant.

Model van barbier die een klant scheert

Pop, voorstellende een barbier (tukang cukur), bezig met het scheren van een klant.