De woning van de Sultan van Jambi

Uit: Collectie materiële cultuur

De woning van de Sultan van Jambi

Uit: Collectie materiële cultuur