De biecht

Opl.: 450 ex / 4201 Later opgenomen in: Ab Visser : Galg en rad. (1946)

De biecht

Opl.: 450 ex / 4201 Later opgenomen in: Ab Visser : Galg en rad. (1946)