t Geslacht, de geboort, plaets, tijdt, leven ende wercken van Karel van Mander, schilder, en poeet, mitsgaders zijn overlijden, ende begraeffenis

Colophon: Deze levensbeschrijving van Karel van Mander is toegeschreven aan Gerbrand Adriaensz. Brederode / 4201 1e uitg. 1618 / 4201 De Jong 1009 / 4201 Voortitel: Karel van Mander / 4201 Oplage 800 exemplaren

t Geslacht, de geboort, plaets, tijdt, leven ende wercken van Karel van Mander, schilder, en poeet, mitsgaders zijn overlijden, ende begraeffenis

Colophon: Deze levensbeschrijving van Karel van Mander is toegeschreven aan Gerbrand Adriaensz. Brederode / 4201 1e uitg. 1618 / 4201 De Jong 1009 / 4201 Voortitel: Karel van Mander / 4201 Oplage 800 exemplaren