Fairoesh

FairoeshMember since Sep 25th, 2019
Organizations

Gedurende een groot deel van de 18e eeuw hielden Nederlandse gezanten in het Deense Elseneur (het huidige Helsingør) bij welke schepen de Sont passeerden. Zij stuurden hun bevindingen naar de Staten-Generaal. De lijsten liggen nu in het Nationaal Archief.