N

Netwerk Maritieme Bronnen Demonstrator

Created 2 years ago
0 statements

Als linked data ontsloten gegevens van Huygens ING, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijksmuseum, Het Scheepvaartmuseum en Zuiderzeemuseum. Doordat de gegevens gebruik maken van gedeelde identificatoren kunnen de gegevens gezamenlijk bevraagd worden.

License
CC-BY-SA