n

Netwerk Maritieme Bronnen

netwerk-maritieme-bronnen
Created on Sep 17th, 2020

Het Huygens ING ontwikkelt in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Rijksmuseum, Het Scheepvaartmuseum en het Zuiderzeemuseum een pilot waarin data over museale objecten worden verknoopt met gegevens uit historische datasets door middel van Linked Open Data. Doel van de pilot is om de meerwaarde te tonen van het verbinden van data uit diverse historische en archeologische bronnen.

Voor onderzoekers en genealogen levert deze methode nieuwe onderzoeksmogelijkheden op, terwijl musea contextinformatie verkrijgen over hun collecties en het brede publiek kan ervaren welke verbanden er bestaan tussen archeologische vondsten en de opvarenden van een bepaald schip. Het thema van de pilot is de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Op het symposium van het Maritiem Portal en de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland (NMGN) op 23 november 2018 zijn de resultaten van de pilot getoond in een demo.

Members

Als linked data ontsloten gegevens van Huygens ING, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijksmuseum, Het Scheepvaartmuseum en Zuiderzeemuseum. Doordat de gegevens gebruik maken van gedeelde identificatoren kunnen de gegevens gezamenlijk bevraagd worden.