Literatuur Museum LOD bestanden
@nl
Awards.csv
@nl
https://data.netwerkdigitaalerfgoed.nl/LiteratuurMuseum/literaireprijzen/pr{AwardID}
/tmp/7PJWXAJF3T/web_interface/3259f1e49379084d9add2de4fd2dc9da/Awards.csv
7c2fafa4f8ae6058272f89bf3ebeba9bec6341c0
Driejaarlijkse Staatsprijs, in ...... r en dans van het departement.