Registratie van leden van de a ...... Nederland vertegenwoordigden.
Gevorderde percelen of woninge ...... door het Inkwartieringsbureau.
Inboedellijsten zijn lijsten v ...... s een inboedellijst opgesteld.
Inkwartieringsbiljetten vermel ...... en periode van inkwartiering.
In 1940, 1941 en 1942 werden b ...... e stellen van joodse inwoners.