SubjectPredicateObjectGraph
1/2 in 2 mergen warmoesiersland
1e adsistent in de S.E. Comp dienst
1e clercq ter secretarie van de staten van Utrecht
1e clerk ter secretarye van Amersfoort
1e commis der generale Nederlandsche lyffrentecompanie
1e oppercoopman des casteels
1e representerende edele state ...... generaal, bewindhebber der VOC
1e secretaris van de policie van Utrecht
2 onmondige kinderen van Ghysbert Wouterss Knaep by Fyckje Elbertss Rietvelt
24e van de kleermakergilde
2e meesterknegt der scheepstimmerlieden in dienst van de VOC
A.L.M., Phil. doctor en predicant tot 's - Graveland
A.L.M., phil.doctor en predicant tot 's - Graveland
A.L.M. philos. doctor philos. professor ordinarius te Groningen
A.L.M., philosophiae doctor en professor te Utrecht
A.L.N. phil. doctor philos. et mathesis professor ordinarius te Groningen
A.l.m. philosophiae doctor, ph ...... sor aan de academie te Utrecht
ALM en philosophiae doctor en professor academie te Utrecht