Hotel aan straat

Frontgebouw Grand Hotel Preanger met Groote Postweg/Bandoeng Java

Hotel aan straat

Frontgebouw Grand Hotel Preanger met Groote Postweg/Bandoeng Java