Twee mannen in een vulkaanlandschap

Zwavel-Solfator 'Papandajan', Garoet

Twee mannen in een vulkaanlandschap

Zwavel-Solfator 'Papandajan', Garoet