Vijver met bergen op de achtergrond; op de weg erlangs mensen met paard en wagen

Vischvijver te Tjipanas bij Garoet 12 Sept. 1908

Vijver met bergen op de achtergrond; op de weg erlangs mensen met paard en wagen

Vischvijver te Tjipanas bij Garoet 12 Sept. 1908