Groep mannen voor houten huis

Te Waingapoe (Eiland Soemba) huis van den Civiel gezaghebber (deze zelf was op toernée)/Personen van links naar rechts: Resident van Timor & onderhorigheden/Posthouder van Soemba/Inspecteur Opiumregie van Weltum/Zendeling van Soemba, staande 1e mach. Broers/gezagv. van Reenen

Groep mannen voor houten huis

Te Waingapoe (Eiland Soemba) huis van den Civiel gezaghebber (deze zelf was op toernée)/Personen van links naar rechts: Resident van Timor & onderhorigheden/Posthouder van Soemba/Inspecteur Opiumregie van Weltum/Zendeling van Soemba, staande 1e mach. Broers/gezagv. van Reenen