Riviertje met op de achtergrond een wit bouwwerk en een gemetselde muur

recto: IX Kotta-Goeningan bij Nesoeh, oud Atjeh''s gedenkteeken, waarachter nu het kruidmagazijn en het Europeesche kerkhof; met het riviertje de Kroeng Daroe op denh voorgrond.

Riviertje met op de achtergrond een wit bouwwerk en een gemetselde muur

recto: IX Kotta-Goeningan bij Nesoeh, oud Atjeh''s gedenkteeken, waarachter nu het kruidmagazijn en het Europeesche kerkhof; met het riviertje de Kroeng Daroe op denh voorgrond.