Voorbeeldpatroon batik

Uit: Collectie materiële cultuur

Voorbeeldpatroon batik

Uit: Collectie materiële cultuur