Model van een Toraja huis

De tongkonan is het huis waarnaar een familiegroep met een dubbele afstammingslijn zijn verwantschap traceert. Ze hebben derhalve een naam. In een dergelijk huis worden ook de kostbaarheden van de familie bewaard. Het is het centrum voor alle grote rituelen. Evenals zovele belangrijke huizen in Indonesië en Oceanië is ook de tongkonan een kosmisch symbool; het dak wordt vaak met de hemel vergeleken. De meest belangrijke tongkonan hebben een a'riri posi, een stijl van steen of hout, die vermoedelijk de symbolische navelstreng voorstelt waarmee het huis met de aarde verbonden is. Het kan ook zijn dat de 'navelstreng' benadrukt dat dit huis belangrijker is dan huizen zonder deze stijlen. Er zijn hogere en lagere tongkonan, zoals er ook hogere en lagere families zijn. Alleen de hoogste stand mag een huis bezitten met een overhellend dakgedeelte, een longa. Ook de motieven zijn verbonden met voorname families. Families van lagere komaf mogen helemaal geen snijwerk op hun huizen toepassen. De voornaamste motieven zijn de buffel- of karbouwenkop, die bescherming biedt, en een motief dat een met koorden omwonden mand voorstelt, waarin de rijkdommen van de familie zitten (pa'kapu' baka). Huismodellen als deze worden door de mannen van vooral de districten Kesu en Tikala gemaakt, in dit geval te Batutumonga, voor de toeristenindustrie. Dit model werd door mevrouw Nooy ter plaatse verzameld. De prijs hangt af van de grootte van het werk dat er aan besteed is. Ze worden verkocht op de markt van Rantepao en makassar, en in winkels (gegevens via schenkster).

Model van een Toraja huis

De tongkonan is het huis waarnaar een familiegroep met een dubbele afstammingslijn zijn verwantschap traceert. Ze hebben derhalve een naam. In een dergelijk huis worden ook de kostbaarheden van de familie bewaard. Het is het centrum voor alle grote rituelen. Evenals zovele belangrijke huizen in Indonesië en Oceanië is ook de tongkonan een kosmisch symbool; het dak wordt vaak met de hemel vergeleken. De meest belangrijke tongkonan hebben een a'riri posi, een stijl van steen of hout, die vermoedelijk de symbolische navelstreng voorstelt waarmee het huis met de aarde verbonden is. Het kan ook zijn dat de 'navelstreng' benadrukt dat dit huis belangrijker is dan huizen zonder deze stijlen. Er zijn hogere en lagere tongkonan, zoals er ook hogere en lagere families zijn. Alleen de hoogste stand mag een huis bezitten met een overhellend dakgedeelte, een longa. Ook de motieven zijn verbonden met voorname families. Families van lagere komaf mogen helemaal geen snijwerk op hun huizen toepassen. De voornaamste motieven zijn de buffel- of karbouwenkop, die bescherming biedt, en een motief dat een met koorden omwonden mand voorstelt, waarin de rijkdommen van de familie zitten (pa'kapu' baka). Huismodellen als deze worden door de mannen van vooral de districten Kesu en Tikala gemaakt, in dit geval te Batutumonga, voor de toeristenindustrie. Dit model werd door mevrouw Nooy ter plaatse verzameld. De prijs hangt af van de grootte van het werk dat er aan besteed is. Ze worden verkocht op de markt van Rantepao en makassar, en in winkels (gegevens via schenkster).