Model van een hoofdenwoning

Deze hoofdenwoning, model van een dergeljke woning van de Apo-Kayan van Centraal-Borneo, heeft een openbaar, 'awa' of 'awade', en een familiegedeelte, 'amin', voor het hoofd en zijn familie.

Model van een hoofdenwoning

Deze hoofdenwoning, model van een dergeljke woning van de Apo-Kayan van Centraal-Borneo, heeft een openbaar, 'awa' of 'awade', en een familiegedeelte, 'amin', voor het hoofd en zijn familie.