Een straat in Ambon

De litho is gemaakt naar een tekening van C.W.M. van de Velde. Middenonder staat de uitgever vermeld: 'Uitgegeven by Frans Buffa en Zonen te Amsterdam'.

Een straat in Ambon

De litho is gemaakt naar een tekening van C.W.M. van de Velde. Middenonder staat de uitgever vermeld: 'Uitgegeven by Frans Buffa en Zonen te Amsterdam'.